ច្បាប់/LAWS

 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម  ខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែល​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​ដោយ​​ចុច​លើចំណងជើងនៃច្បាប់នីមួយៗ៖